Kontakt

Biuro Rachunkowe Dagra


Siedziba

ul. Srebrna 4, I piętro, pok. 106

41-800 Zabrze

Godziny pracy: od 8:00 do 16:00


NIP: 648-100-05-18

Regon: 240850540

Tel. 32 274-20-60

Tel. kom. 505-083-770

e-mail: kontakt@biuro-rachunkowe-dagra.pl

www.biuro-rachunkowe-dagra.pl

Oferta - Biuro Rachunkowe Dagra
PDF Drukuj Email

Biuro Rachunkowe Dagra oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową dla różnego rodzaju podmiotów gospodarczych.
Zakres świadczonych przez nas usług:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w skład których wchodzi m.in.:
- utworzenie zakładowego planu kont
- weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- dekretacja operacji gospodarczych
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-2)
- prowadzenie rejestrów oraz wypełnianie deklaracji VAT
- sporządzanie sprawozdań GUS
- roczne sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także deklaracji CIT-8

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, które obejmuje m.in.:
- weryfikację dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- ewidencjonowanie operacji gospodarczej
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
- prowadzenie rejestrów oraz wypełnianie deklaracji VAT
- obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5)
- sporządzenie deklaracji rocznej na podatek dochodowy (PIT-36)

Prowadzenie księgowości uproszczonej – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, które obejmuje m.in.:
- prowadzenie ewidencji przychodów
- prowadzenie wykazu środków trwałych
- prowadzenie rejestrów oraz sporządzanie deklaracji VAT
- obliczanie miesięcznego podatku dochodowego
- sporządzenie deklaracji rocznej PIT-28

Usługi kadrowe oraz płacowe i ZUS
- sporządzanie list płac, umów o pracę, zlecenie i o dzieło
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- całościowa obsługa rozliczeń z ZUS – wypełnianie deklaracji oraz ich elektroniczna wysyłka
- obliczanie miesięcznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4)
- sporządzanie rozliczeń rocznych